3 Mayıs 2014
Anadolu Sakatler Derneği
Engellilere mesleki e?itim verilecek Cumhurba?kan? Torba Yasay? onaylad? ?MSS atamas? bekleniyor! Engellilerin Pasaport Ba?vurular? ??lemleri Evinde Yap?lacak Engelliler i?in vergi rehberi

Engellilere mesleki e?itim verilecek

T?rkiye ?? Kurumu, engelli bireylerin mesleki e?itimi ve rehabilitasyonu i?in 4,2 milyon TL destek sa?layacak. ??KUR, engelli bireyleri toplumsal hayata kazand?rmak ve istihdam edilmesine katk?

Cumhurba?kan? Torba Yasay? onaylad?

G?l”?n onaylad??? kanuna g?re 4/B”liler, mahalli idareler ile baz? kamu kurum ve kurulu?lar?nda ?al??an 100 bin s?zle?meli personel kadroya al?nacak Cumhurba?kan? Abdullah G?l, kamuoyunda “Torba

?MSS atamas? bekleniyor!

?zle?meli personelin kadrolara atand??? ?u d?nemde, en az kadrolu memurlar kadar ?nemli ?z?rl? memurlar?n atamalar?n?n da yap?lmas? g?ndemde. Bu ba?lamda engelli vatanda?lar?m?z?n ortak taleplerini kamuoyuna

Engellilerin Pasaport Ba?vurular? ??lemleri Evinde Yap?lacak

??i?leri Bakanl???, emniyet birimlerine gelemeyecek kadar ya?l?, hasta ve engelli olan vatanda?lar?n pasaport ba?vurular?n?n, ba?vuru sahiplerinin bulundu?u yerde bir memur e?li?inde mobil cihazlarla al?nmas?n? sa?layacak

Engelliler i?in vergi rehberi

Engelliler ??in Haz?rlanan Vergi Rehberinin Bas?m ve Da??t?m? Yap?ld?. Engelli vatanda?lar?m?za kolayl?k sa?lamak amac?yla Ba?kanl???m?zca haz?rlanan ?Engelliler ??in Vergi On need Shoulders promoted tone price…

Haberler

Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günleri Etkinliğine  Anadolu Engelliler Kent Projesi Katıldı
Posted On Mayıs 3, 2014 | Yorumlar Kapalı

part time jobs nadolu Sakatlar Derneği Kayseri de yaptırdığı sosyal tesis projesine destek amaçlı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.Anadolu’da Kayseri gibi büyük şehirlerin çoğaldığına dikkat [...]

Engellilere mesleki e?itim verilecek

Engellilere mesleki e?itim verilecek

Ağustos 23, 2013 | Yorumlar Kapalı
Cumhurba?kan? Torba Yasay? onaylad?

Cumhurba?kan? Torba Yasay? onaylad?

Ağustos 2, 2013 | Yorumlar Kapalı
?MSS atamas? bekleniyor!

?MSS atamas? bekleniyor!

Temmuz 28, 2013 | Yorumlar Kapalı

Haberler

Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günleri Etkinliğine  Anadolu Engelliler Kent Projesi Katıldı
Posted On Mayıs 3, 2014 | Yorumlar Kapalı

part time jobs nadolu Sakatlar Derneği Kayseri de yaptırdığı sosyal tesis projesine destek amaçlı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen Kadim Kent Kayseri Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.Anadolu’da Kayseri gibi büyük şehirlerin çoğaldığına dikkat [...]

Engelli sa?l?k kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler

Engelli sa?l?k kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler

Temmuz 18, 2013 | Yorumlar Kapalı
444ÖSYM hizmete girdi

444ÖSYM hizmete girdi

Mart 7, 2013 | Yorumlar Kapalı
Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler

Kasım 21, 2012 | Yorumlar Kapalı
Gönüllü Olun Online Bağış Basın Odası Hesap Numaraları Destek Verenler